Check hier de status van de ingezonden deadline's

De 45 werkdagen return tijd van PSA gaan lopen vanaf het moment dat het bolletje van Research & ID is verandere in het symbool met het klokje


Deadline 22 JUNI 2024

Deadline 11 MEI 2024

PSA geeft aan dat deze zending maximaal op 28 augustus vanaf hun retour word gezonden.

Deadline 30 MAART 2024

Deadline 23 FEBRUARI 2024


Deadline 14 JaNUARI 2024


Deadline 26 november 2023


Deadline 16 OKTOBER 2023


Deadline 25 AUGUSTUS 2023


Deadline 6 JULI 2023


Deadline 27 MEI 2023


Deadline 25 APRIL 2023


Deadline 25 FeBRUARI 2023


Deadline 7 JANUARI 2023